Skribent

Leiv Gunnar Lie

Global oppvarming forrykker balansen i havstrømmene. Nå går petroleums- og klimaforskere sammen for å forstå hva som skjer under Atlanterhavets overflate.

Europeiske myndigheter stod imot presset fra flyselskapene da askeskyen fra Island lammet flytrafikken våren 2010. - Det gjorde de rett i, konkluderer forskere. 

Bildene kan gjøre det enklere å oppdage fare for hjertestans hos infarktpasienter. 

Å lagre i Dropbox, iCloud og Google Docs har mange fordeler, men folk tør fortsatt ikke lagre sensitiv informasjon. Forskere mener å ha funnet en ny og bedre løsning.
I fjordlandet Norge blir broprosjektene stadig mer ambisiøse. Derfor måler forskerne hvor mye en vind og vær en bro faktisk tåler.