Skribent

Kristin Straumsheim Grønli

- Jeg har opplevd mange vanskelige situasjoner, sier Andrea Solnes Miltenburg om sitt forskningsarbeid i Tanzania. Å ta med seks geiter i bilen ble én løsning.

Universitetet i Oslo kvalitetssikret ikke egne prosjekter ved store deler av Det medisinske fakultetet. Nå får utenlandske stipendiater svi for at veiledere ikke søkte etisk godkjenning fra Norge.

Til og med hans overordnede hadde tungt for å akseptere at suksessen var en bløff, selv da hjerteforskeren John Darsee ble tatt på fersken.

Agder-fylkene skal nå følge opp pasienter med mobil, pc og nettbrett. Teknologien gjør pasientene mer selvstendige, ifølge helse- og sosialdirektør.

Forskarar innen ulike fagfelt som har gjenteke sentrale studiar, har stort sett fått andre resultat enn originalen. Kva er verdien av forsking som ikkje lèt seg reprodusere?