Skribent

Kjersti Eline Tønnessen Busch

Flere turister benytter seg av norsk allemannsrett. Det sliter på naturen. Nå etterlyser forskere løsninger som tar vare på omgivelsene og samtidig ivaretar turistenes ønske om friluftsliv.

Utslipp av lystgass utgjør en stor andel av verdens klimagassutslipp. Nå har norske og kinesiske forskere avdekket at lystgassproduksjon fra skogbunn kan være med å påvirke det globale klimaet.

Kysttorsken er trua, og mange har pekt på reketrålerne som en av syndebukkene. Men nye genetiske studier av fangsten viser at det ikke stemmer.

Fiskere i Norge er lovlydige, ikke fordi de frykter straff, men fordi de mener at regelbrudd kan gå ut over fiskebestandene.   

Oppdrettere bruker stadig mer medisiner mot lakselus. Det kan få alvorlige konsekvenser for rekene langs kysten vår.