Skribent

Kathrine Torday Gulden

Fra NIBIO

Overvåkingsdata viser at stadig mer nedbør har ført til økende tap av næringsstoffer i enkelte områder.

Fra NIBIO

Ny forskning viser at biokull kan lages på langt lavere temperaturer enn det som er vanlig praksis. Det sparer både miljø og penger. 

Fra NIBIO

Teglverksdammen sørger for å holde Hovinbekken ren. Men forskere anbefaler likevel ikke å bade i vannet.

Fra NIBIO

Avløpsslam inneholder miljøgifter som meitemark i jorda ikke klarer å bryte ned. Det betyr at miljøgiftene kan forflytte seg fra meitemarken oppover i næringskjeden.

Fra NIBIO

Å frakte fosforholdig husdyrgjødsel fra vestlandsk storfedrift til kornområder på Østlandet gir stor miljøgevinst.