Skribent

Karoline Reilstad

Viking-spillerne løp 600 meter lengre i kamper de vant sammenlignet med kamper laget tapte. Det viser en bacheloroppgave fra Universitetet i Stavanger.

En ny app bruker telefonkamera for å veilede hjelpere i bedre hjerte- og lungeredning.

Hvert år får 50 000 barn og unge hjelp fra barnevernet. Nå deler åtte ungdommer sine erfaringer i håp om å være til hjelp for andre. 

Det hjelper lite med verdens beste kollektivtilbud, hvis folk ikke går til holdeplassen. 

I møtet med døyande, får helsearbeidarar ikkje høve til å rette opp feil. Mange av dei som føler dei mislukkast, vert heimsøkt resten av livet.