Skribent

Julia Loge

21 av 25 mottakere av Universitetet i Oslos forskningspris er menn. Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus mener UiO burde bestemme at kvinner får de neste 10 prisene.

– Det er diskriminerende at stemmene til de ansatte i tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Oslo teller mindre enn de vitenskapelige ansattes stemmer ved rektorvalg, hevder Elisabeth Semprini.

19 reptiler blir tillatt å holde som kjæledyr fra august i år. Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum tror skjeggagam, leopardgekko og melkesnok kan bli de mest folkekjære. 

De åtte norske universitetene brukte i snitt 3,8 millioner kroner om dagen på «konsulenttjenester og andre kjøp av tjenester» i 2016.  NTNU og UiO brukte mest.

En av fire forskere i Norge er innvandrer. Men andelen norskfødte med innvandrerforeldre har ennå ikke bikket én prosent.