Skribent

John Odden

Det ble registrert 72-76 familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakta i 2008.
Radiomerking av viltlevende dyr har de siste 30 årene vært en av de viktigste metodene tilgjengelig for biologer. Metoden gir nødvendig kunnskap for involverte parter og kan bidra til en bærekraftig forvaltning, mener kronikkforfatterne - og tar utgangspunkt i merking av gaupe.