Skribent

Johanne Røe Mathisen

– Det kan se ut som om barnet tar til seg det jodet det trenger på bekostning av mor. Dette er bra for barnet, men ikke like gunstig for den som går gravid, forteller forsker bak ny studie. 

Problemet er ikke at kvinner har lavere smerteterskel, de tenker bare mer på konsekvensene.

Studier på voksne med anoreksi viser at den krymper litt, men den kan vokse tilbake igjen hvis man blir frisk. Men gjelder dette også for unge med anoreksi?

Mange skiftarbeidere som lider av det som kalles klasehodepine. Årsaken kan være at vår indre biologiske klokke går i utakt med døgnrytmen.

Allerede på ungdomskolen kan man se tegn på hvem som ender opp på sosialstønad eller blir mye sykemeldt senere i livet.