Skribent

Inger Schedell Flattum

Elever trenger mer trening i å håndtere uenighet og motstand, slik at de etter hvert også deltar i diskusjoner på nettet, mener forsker.

Når hjernen ikke hviler om natten, men fyrer av kraftig epileptisk aktivitet, kan barna få språkvansker. 

Forskere har utviklet et eget skjema som læreren kan bruke når hun vurderer elevene. Det tar ikke mer enn to minutter per elev og gir en pekepinn på hvilke ferdigheter læreren, eleven og foreldrene kan jobbe med.