Skribent

Ida Kvittingen

Vi tukler med natur som vi har bestemt oss for å beskytte.

Sakte film i videodømming kan få både dommere og spillere til å se rødt.

En god del helseplager spiller liten rolle for sykefraværet.

persontilpasset medisin

Persontilpasset behandling krever mye av pasienten. Framtidas helsehjelp står i fare for å bli urettferdig fordelt om vi ikke passer på, mener forsker.

Når storker legger i vei, er noen flinkere til å utnytte forholdene enn andre.