Skribent

Ida Kvittingen

Figurer i berget bandt ulike folkegrupper i Sør-Amerika sammen for inntil 2000 år siden, tror forskere.

Det kan bli et demokratisk problem at journalister sjelden slipper til folk over 67 og under 20 år, mener forskere.

Langt flere unge voksne svenske kvinner enn før tror at de har dårligere helse enn folk på samme alder.

De fleste synes verken det er viktig eller uviktig å tjene penger på å selge kunsten sin.

Både Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus får på plass systemer for å hindre at forskning på norske pasienter blir gjemt eller glemt.