Skribent

Ida Gudjonsson

Under tellekanten:

Les Under-tellekanten-intervju med professor Edvin Bru.

Barn med flyktningebakgrunn kan være spesielt sårbare. Derfor er det viktig at alle ansatte i barnehager vet hvordan de skal møte dem. Her gir forskerne råd.

Strever du med å få barnet ditt på skolen? Her får du råd om hva du som forelder bør – og ikke bør – gjøre.

– Barn med flyktningebakgrunn er en ressurs for skoleklassen sin, sier professor.

Hva skal skolen gjøre når en klasse har kommet ut av kontroll? Snumetoden kan få den på rett kjøl.