I grenseland – sørsamisk i Midt-Norge

I grenseland – sørsamisk i Midt-Norge