Skribent

Henriette Leine Wangen

Det norske folket er derimot ikke så opptatt av religion sammenlignet med folk i resten av Europa. – Norge skiller seg klart fra verdioppfatningene vi finner i mange andre land, ifølge professor.

På 2000-tallet ble den voksne delen av befolkninga mindre materialistisk. Idealistiske verdier fikk en stadig større betydning.

Materialismen skyter fart. Nordmenn ønsker seg stadig mer, og definisjonen på hva som er viktig i livet får en annen betydning.

For Ann Karina Sogge spiller verdiene hennes en viktig rolle både hjemme og på jobben. Men hva er egentlig en verdi? 

Hvordan bør du jobbe som student? Her gir forskere deg de beste læringsteknikkene.