Skribent

Heidi Elisabeth Sandnes, Kilden

Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

En kvinnelig FN-soldat antas å få bedre kontakt med lokalbefolkningen kun i kraft av å være kvinne. Samtidig er hun nødt til å være «en av gutta».

Helsepersonell forventer mer av kvinnelige enn av mannlige pårørende. Kvinnene forventer også mer av seg selv.  

Geologistudent og polfarer Brit Hofseth utfordret kvinneidealet på sin tid. Fortsatt blandes fiksjon og virkelighet i minnet om polar-pioneren, mener litteraturforsker. 

 

Voldtekstbølger og jenteunderskudd til tross. Indiske kvinner har fått et større handlingsrom i yrkeslivet og er mer politisk aktive enn før, konkluderer norsk forskerduo.