Skribent

Hege Fagerheim

Mange kreftpasienter kvier seg for å uttrykke bekymring i møte med legen sin. I sin doktorgradsavhandling viser Hilde Eide at det er en klar sammenheng mellom hvordan legen kommuniserer og hvor mye pasienten forteller.
Mange psykisk syke mennesker bor alene. Men hvordan ensomheten påvirker livet og sykdommen deres, er ikke et tema for behandlingsapparatet. Det ble avdekket i en nylig doktorgrad på temaet.
Svært mange kvinner sliter med kroniske uforklarlige smerter i underlivet. Hele 40 prosent av de som kontakter gynekolog forteller om slike smerter. Alternativ behandling gir imidlertid gode resultater.
Kan den komplekse undervisningen i høyere musikkutdanning forklares ut fra større kulturelle sammenhenger enn det personlige møtet mellom lærer og elev? Ja, mener forsker.
Skal man tenke likestilling mellom gutter og jenter allerede før de har sluttet med bleier? Ja, mener sosiolog og høgskolelektor Nina Rossholt. Hun vil ha en større bevissthet om likestilling og kjønnsroller i norske barnehager.