Skribent

Harald Aastorp

Tvangsmedisinering og skjerming av psykisk syke pasienter er mest utbredt i store byer.  
Bakgrunn:Hjernen består av milliarder av celler som kommuniserer ved hjelp av strømpulser. Men hvordan forstår vi - altså hjernen - hva en strømpuls betyr? Hvordan blir elektrisk strøm en følelse av identitet?
Fysikkprofessor Gaute Einevoll er en av flere fysikere som har begynt med hjerneforskning. Men tross tverrfaglig innsats forblir det et like stort mysterium at helt vanlige atomer klarer å bli bevisst seg selv.
Røyking gjør ørene mer sårbare overfor støy. En vanlig gendefekt forsterker effekten.
For mye alkohol øker kreftfaren. Alkoholfritt øl ser imidlertid ut til å minske kreftfaren. Hvorfor er foreløpig en gåte.