Skribent

Gunhild M. Haugnes

Også verdens høyeste fjell berøres av klimaendringene.

Andreas Kleppe har utviklet en ny metode som presist slår fast hvor alvorlig en kreftsykdom er. Metoden kan brukes på flere ulike kreftformer.

Vindusmenyer og apper møter oss på PC-er og mobiler. Grunnlaget for denne programvarestrukturen ble utviklet for 50 år siden av to norske forskere.

Permafrost tilsvarende ti ganger Norges areal kan tine for hver grad den globale gjennomsnittstemperaturen øker.

Jordskjelv rammer brått og brutalt, men går som regel fort over. Ettervirkningene i bergartene rundt kan studeres flere hundre millioner år senere.