Skribent

Gro Strømsheim

Barnefamilier vil gjerne bo i småhus med plen og bosetter seg derfor i utkanten av byene. Men det er ikke slik myndighetene vil at byene skal vokse framover, ifølge forsker.

Trodde du ungdommene føler seg som konger av verden? Nei, det er seniorene som er de virkelige kongene på haugen.

Ved å gi saksbehandlerne rom til å tvile kan UDI forbedre behandlingen av asylsøknader, mener forsker.