Skribent

Gro Strømsheim

Trodde du ungdommene føler seg som konger av verden? Nei, det er seniorene som er de virkelige kongene på haugen.

Ved å gi saksbehandlerne rom til å tvile kan UDI forbedre behandlingen av asylsøknader, mener forsker.

Barnefamilier vil gjerne bo i småhus med plen og bosetter seg derfor i utkanten av byene. Men det er ikke slik myndighetene vil at byene skal vokse framover, ifølge forsker.