Skribent

Frode Skår

Forskerne ble overrasket over hvor lange avstander de GPS-merkede revene kunne legge bak seg i løpet av kort tid. En stund trodde forskerne at en av revene hadde fått haik med bil.

Brunbjørnen overlever opp mot sju måneder i hiet uten å spise, drikke eller gå på do. Hvordan klarer den det?

I høst har jegere og grunneiere diskutert jakt eller freding av ryper. Men det er feil spørsmål, mener forskere.

Venner og nettverk kan erstatte behandlingen psykisk syke mennesker får i helsevesenet.
Nordmenn er fire ganger så villige til å akseptere illegal jakt på ulv, bjørn, jerv og gaupe som våre naboer.