Skribent

Ellen Viste

Ikke overraskende vil et varmere klima i Norge minske behovet for oppvarming og dermed elektrisitetsbehovet. For resten av Europa er ikke sluttresultatet like opplagt.

Feltarbeid i Antarktis er risikosport. Etter fire års venting fikk Elin Darelius tak i instrumenter hun trodde var tapt.

Hva dannes først, lavtrykket eller frontene? Svaret på dette hønen-eller-egget-spørsmålet avhenger av hvor i verden du er.