Skribent

Elisabeth Rongved

Forskere har fulgt tre ungdomsskoler hvor alle elevene får utdelt hver sin bærbare PC.

Elever som får ekstra leseundervisning i første klasse, har langt mer igjen for tiltakene enn elever som får hjelp i tredje klasse. 

Selv om barnets matteferdigheter ligger godt an, er det ingen garanti for at den postive utviklingen fortsetter, viser ny forskning. 

Flere voksne enn før har bekymringsfullt svake ferdigheter i lesing og hverdagsmatematikk. Opplæringstilbudene for voksne bør bli bedre tilpasset enkeltpersonene, mener forsker.

Nordmenn mellom 16 og 29 år synes å ha svakere ferdigheter enn før i den type matematikk de trenger i hverdagen, til tross for skolereformer som har gitt lengre skolegang og nye læreplaner. Hvorfor har dette skjedd?