Skribent

Elin Espe Stensvand

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.

Fra NIFES

Takka vere ein liten fisk frå Øygarden veit vi no korleis berggylta er sett saman. Denne informasjonen kan igjen brukast til at fisken får eit best mogleg liv i oppdrettsanlegget.

Fra NIFES

Ved å auke vitamin D-nivået i laksefilet, kan vi auke vitamin D-statusen, og dermed betre beinhelsa, til dei som et den.

Fra NIFES

Kva fisk er det eigentleg i fiskekakene du kjøper i butikken? Det skal forskarane finne svar på.

Fra NIFES

Biprodukt frå kylling og svin i kosten har positiv innverknad på helsa til laksen.