Skribent

Eivind Nicolai Lauritsen

Ensomme og isolerte får oftere hjerteproblemer.

Har vokst med 10 prosent de siste 100 årene.

Men forsker er kritisk til at innvandrere må ta prøven på norsk.

En ny amerikansk studie hevder at vi kan kjenne igjen en vuggesang, uansett hvilken kultur sangen er fra. 

En svensk studie viser at eldre kvinner som gikk på en steinalderdiett, ble litt sunnere enn kvinner i samme alder som bare fulgte de nordiske kostholdsrådene.