Skribent

Eilif U. Reed

Hvert år kommer flere millioner tonn gods fra kontinentet til Norge på landeveien. Hvis vi heller bruker tog, kan vi både øke transporten og kutte i klimagassutslippene.
Engangsavgiften på nye biler har kuttet utslippene med 40 prosent siden 2006. Fly- og godstransporten byr på store utfordringer i fremtiden. 
For to millioner år siden erobret vi verden, ved å klatre ned fra trærne og reise oss opp på bakbeina. I dag trenger vi en gåstrategi.
Bruke penger på å flytte godstransport fra vei til bane for av hensyn til miljøet? Ja, sier europeerne. Nei, sier nordmenn. 
Befolkningen i et øysamfunn kan bli definert som klimaflyktninger uten at de selv vet det.