Skribent

Didrik Søderlind

Ved hjelp av et enkelt inngrep i hjernen fikk forskerne forsøksobjektet til å skifte legning. Så spørs det om det man lærer om millimeterlange mark kan overføres til mennesker.

I de fattigste landene sulter folk i hjel, mens store deler av resten av verden spiser seg til døde. Fedmeepidemien er nå et verdensomspennende problem, viser en ny undersøkelse.

Du blir ikke bare mer bråsint og sutrete når du ikke får sove om natta. En ny undersøkelse tyder på du blir rene huleboeren. Søvnmangel får nemlig de mest primitive delene til å ta overhånd.
NIFU STEP har sett på regjeringens budsjettforslag for 2008. I følge stiftelsen får forskning en vekst neste år som ligger litt i underkant av veksten i det totale statsbudsjettet.
Bård Vegar Solhjell og Tora Aasland, begge fra SV, ble i dag utnevnt til nye statsråder i Kunnskapsdepartementet.