Skribent

Dag Hellesund

Universitetet i Bergen og NTNU vil halde  resultata av arbeidsmiljøundersøkingar hemmeleg, trass i at den overordna klagenemnda har avgjort at rapportane er offentlege.

En mannlig professor ved Universitetet i Bergen fikk avskjed etter å ha presset seg til sex med kvinnelige kollegaer i 1997. Men først fikk han ett års permisjon med full lønn.

Det har vært elleve saker om seksuell trakassering ved UiB de siste ti årene. I forrige uke kjente ikke rektor Dag Rune Olsen til noen. 

Universitetsleiinga har bestemt at eksterne skal sjekke at alt er i orden ved klinikkane.

– Kjekt at dei unge får prøva seg, tenkte Tanja Barth, då ein tidlegare ph.d.-student inviterte henne til ein konferanse. Problemet var berre at det gjorde han slett ikkje.