Skribent

Dag Hellesund

Institusjonene ønsker seg et felles rederi for de norske forskningsfartøyene. Men den største rederen, Havforskningsinstituttet, er skeptiske.

Universitetet i Bergen og NTNU vil halde  resultata av arbeidsmiljøundersøkingar hemmeleg, trass i at den overordna klagenemnda har avgjort at rapportane er offentlege.

En mannlig professor ved Universitetet i Bergen fikk avskjed etter å ha presset seg til sex med kvinnelige kollegaer i 1997. Men først fikk han ett års permisjon med full lønn.

Det har vært elleve saker om seksuell trakassering ved UiB de siste ti årene. I forrige uke kjente ikke rektor Dag Rune Olsen til noen. 

Universitetsleiinga har bestemt at eksterne skal sjekke at alt er i orden ved klinikkane.