Skribent

Charlotte Price Persson

Denne gangen greide forskerne også å finne ut hvor gravitasjonsbølgene kom fra. Det gjør det lettere å forske videre på dem.

Spør en forsker:

Har barn best av å sove alene eller sammen med foreldrene? Det kommer helt an på hvem man spør. Forskerne kan faktisk bare bli enige om en eneste ting.

Hvorfor har steinalderfolk brukt time etter time på å risse inn soler, åkre og edderkoppspinn på små steiner?