Skribent

Catherine Jex

drivhusgasser og klima

Vi har frem til år 2020 til å snu utviklingen i utslippene av drivhusgasser og fylle klimamålene i Paris-avtalen, skriver en rekke forskere.

Hva er god forskningsformidling? Og hvordan forholder vitenskapen seg til fake news? Brian Cox – britisk partikkelfysiker, professor, forfatter og programleder – deler sine erfaringer her.

Religiøse og overtroiske forstår mindre fysikk og matematikk enn andre, ifølge ny studie. De tilskriver også ofte livløse objekter evnen til å tenke og føle.

I en ny bok avslører forskere omfanget av topphemmelige politiske maktkamper og vitenskapelige forviklinger mellom USA og Danmark under den kalde krigen.

Store tareskoger i havet rundt Grønland tar opp nok C02 til å veie opp for den lokale havforsuringen. Samtidig beskytter de sårbare skalldyr fra noen av de negative effektene av klimaendringene, viser ny forskning.