Skribent

Bjarne Røsjø

De få kvinnene som selger narkotika, må bruke sin egen kvinnerolle for å klare seg i en beinhard bransje. Men kvinnerollen kan brukes på ulike måter.

Allerede på 1980-tallet fantes det forskning som viste hvordan vi kan reduserer krybbedød, men kunnskapen ble ikke tatt i bruk før mange år senere. – Vi forsker for mye på ting som allerede er avklart, mener forskningsdirektør.

Johannesurt og gresk fjellte kan hjelpe i kampen mot Alzheimers, viser studier på mus.

D-vitaminmangel gir ikke bare økt risiko for skjelettproblemer, men kanskje også for psykoser.

Det finnes prøver fra 30 prosent av den norske befolkning i norske biobanker. Men vi kan fortsatt bli flinkere til å bruke materialet til forskning, mener forsker.