Skribent

Beate Sletvold Øistad

Er kvinner som sel sex ofre for undertrykking og vald, eller kvinner som har tatt kontroll over sin eigen seksualitet?

Den kvite europeiske au pairen med middelklassebakgrunn opplevde ei klassereise nedover i Noreg. Ho lurte på kvifor vertsfamilien ikkje skaffa seg ein filippinar, når det var hushjelp dei ville ha.

For å forstå og hindre vald i nære relasjonar må ein sjå på langt meir enn maktforholdet mellom kjønna, hevdar forskar.

For iranske kvinneaktivistar er målet både å sikre rettane til kvinnene og å vere i tråd med islamsk sharia-lov.

Kvinnelege journalistar mellom 25 og 35 år får dobbelt så mykje sjikane og truslar som sine mannlege kollegaer i same alder. Hetsen er eit demokratisk problem, hevdar forskar.