Skribent

Bård Amundsen

Vi blir flere mennesker i verden. Stadig oftere må vi stå i kø og vente på noe – ikke minst når vi er turister. Spanske vente-forskere mener det er like greit. 

De spiser usunt, mosjonerer mindre og drikker mer brus. Hvorfor har menn likevel bedre helse enn kvinner? 

Europa er delt i to. Det blir flere mennesker i nord, i vest og i midten. Befolkningen krymper raskt i sør og i øst. 

Ifølge én måte å regne på betaler vi minst skatt i Norden. Vi har også lavere skatt- og avgiftsnivå enn både Frankrike, Italia og Belgia. I år har regjeringen senket skatten på inntekt enda mer.

Aldri i nyere tid er det skutt så mange ulver lovlig i Norge som under lisensjakta sist vinter. Hvorfor er det likevel så mye ulv?