Skribent

Atle Christiansen

Torskebestandene i sørlandsfjordene er sårbare for overfiske. Derfor bør fritidsfiskere begrense seg, mener forsker.

 En krone ekstra brukt på skole og utdannelse, gir ikke en krone mer i brutto nasjonalprodukt, mener forskere.

Betjentene har mulighet til å gjøre opp mindre straffbare handlinger på stedet. Da er de ofte opptatt av lovovertrederen skal lære av sine feil.

Boo Fredrik Sahlander måtte øve på en helt anerledes måte enn det han var vant til. Nå har han skrevet doktorgrad om metoden. 

Derimot tar kvinnelige ledere mer risiko enn sine mannlige kolleger. De involverer flere medarbeidere, gir rom for motforestillinger og legger dermed til rette for mer innovasjon, ifølge ny avhandling.