Skribent

Åsta Dale

evolusjon

Utvikler arter seg i rykk og napp eller gradvis?

Mus kjenner igjen brødrene og søstrene sine, selv om de aldri har møtt dem før.

Menneskets opprinnelse

En menneskeape som levde for over 11,5 millioner år siden kan kanskje si noe om hvem vi stammer fra.

Bakgrunn:

Blant dyr, planter og andre skapninger finnes det sterke sammenhenger mellom størrelse og egenskaper. Hva betyr disse sammenhengene for vår forståelse av evolusjon? Og kan de brytes?

I dag kan du bestille personlige gentester på nettet for litt over en tusenlapp. Men kan de si noe om barnet ditt vil bli flink på skolen eller god i fotball?