Skribent

Asle Rønning

Forskersamfunnet bør ta et oppgjør med bruken av tidsskrift-status som erstatning for kvalitet, mener UiO-professor. Internasjonalt opprop viser vei.
De lever i bakken, er veldig små, men mange. Nematodene kan effektivt ta livet av frukt og korn.
Arkeologiske funn i grenseområdene mellom Finland og Norge i nord kan bety at vår aller eldste historie må skrives på nytt.
Kanadisk fossil avslører dinosaur med myk hanekam.
Kråker som tilpasser seg fartsgrensen på veiene, laks som blir smartere, og ikke minst - hva sier flodhesten? Vitenskapen bidro også i 2013 med mange dyrenyheter.