Skribent

Are Wormnes

Selv om mye emballasje kan gjenvinnes eller resirkuleres, er det en utfordring å få sortert avfallet. Det er ikke lett å se hvilken plasttype flasken, begeret eller kannen er laget av. Tomra og SINTEF kan ha lansert løsningen.
Ingen utlendinger er hittil blitt rike på EASL DMD-teknologien fordi PolyDisplay-sjef Thor G. Kamfjord tviholder på at det er Norge som skal høste gevinsten. Men norske investorer er ikke interessert.
Sliter du med en mengde profiler på mobiltelefon, PC etc.? Nå kan du snart sette profilen i "banken". De vil alltid være tilgjengelige, uansett hvor du er og uavhengig av hvilket datautstyr du bruker.
- Vi liker å tro at demokrati er ensbetydende med fred, men så enkelt er det ikke. Det er nemlig like stor fare for borgerkrig i fattige demokratier som i diktaturer, sier forsker Håvard Hegre.
Noen få bedrifter har høstet kjempegevinster mens det store flertallet ennå ikke har sett resultatene på bunnlinjen. Bidrag til brukerstyrt forskning gir avkastning i milliardklassen.