Skribent

Anne Sigrid Haugset

Forskeren forteller:

Når læreren klarer å få yrkesfagelevene til å skjønne at matematikk og engelsk er relevant for deres fremtidige yrke, er sjansen større for at de fullfører utdanningen.

I Grong kommune førte filmen om den forsvunnede tryllekunstneren med seg både arbeid, mer filmfaglig kompetanse og turisme.
Bruken av spesialundervisning øker mindre når rektor holdes direkte ansvarlig for resultatene og ressursbruken ved skolen.
Klassestørrelsen utjevner sosiale forskjeller, men øker ikke det totale læringsutbyttet i klassen i særlig stor grad.
Kultur- og opplevelsesnæringer blir framstilt som nye og stadig voksende sektorer, men i Trøndelag har veksten stått nesten stille i flere år, og bedriftene er godt forankret i tradisjonelt næringsliv.