Skribent

Anne Lise Stranden

De som bor lengst øst i Oslo har mye høyere risiko for å få diabetes 2. Halvparten kan forklares med «giftig miljø», som lett tilgang på usunn mat, få treningsområder og mindre tilgang på sunn mat, ifølge ny studie.

Boligprisoppgangen i Oslo i fjor var vel luftig og kan ikke forklares med inntektsvekst eller rentenedgang. Derfor vil boligprisene fortsette å falle i Oslo, men neppe særlig mer i resten av landet, ifølge en ny analyse. 

Over halvparten av oss planlegger å reise utenlands i vinter. Færre nordmenn vil nå til USA, mens Storbritannia er den store vinneren.  

Snus gir ingen økt dødelighet, ifølge en ny studie i the Lancet. – Nå må kommunikasjonen om risiko bli ærligere fra helsemyndighetene, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

Ledere som ikke driver med fornærmende detaljstyring, men gir ansatte tillit og ansvar, øker bedriftenes lønnsomhet.