Skribent

Anne Ditlefsen

Det er god plass langs den lange norske kystlinjen, men kampen om arealene tilspisses. For eksempel i Lofoten og Vesterålen der oljeutvinning står i skarp konflikt med fiskeri- og miljøverninteresser.
En ny gentest som raskt finner de laksefiskene som har best motstand mot IPN-viruset kan bety et gjennombrudd i kampen mot sykdommen.
Forskning tar tradisjonelt lang tid, og tid er som kjent penger. Derfor prøver man å finne en måte å forske fram bedre fôr på raskere enn i dag.
Tall fra Synovate viser at norske barn og unge forbinder fiskeoppdrett med mat, men også med forskning - særlig på fiskehelse og fiskefôr.
Hva skjer i marin økosystemer etter et uhell i forbindelse med petroleumsvirksomhet? Konsekvensene avhenger av hva som skjer, hvor og når det hender og hvilke arter som er involovert.