Skribent

Anna Valberg

En helt ny nettside lar deg forske på fossiler.

Forholdet mellom Norge og Storbritannia har dype historiske røtter og vi samarbeider tett. Likevel vies forholdet lite oppmerksomhet.
Når stadig flere fremmede makter går inn i Afrika, får afrikanske land flere alternativer, og flere avtaler kan inngås på deres premisser.
Norske myndigheter kan ikke lenger kan få i både pose og sekk når det gjelder norsk forsvarsindustri. Norge må velge mellom konkurranseevne og hjemlig industri.
Da kvinnene begynte å sildre inn i diplomatiet på 1970-tallet, var det sjokkerende liten støtte å hente fra menn som var innenfor.