Skribent

Anbjørg Kolaas

Depresjon er opp til dobbelt så vanlig blant gravide fra etniske minoriteter sammenlignet med kvinner fra vestlige land.

Når statistikken viser nedgang i ventetid ved norske sykehus, så betyr det ikke nødvendigvis mindre venting eller bedre behandling for pasienten. 

Warsame Ali jobber med psykisk helse og flyktninger. Men ble han noe klokere da han spurte forskerne til råds?  

Leger kan vinne på å sette intuisjon i system når de skal fatte beslutninger om behandling av pasientene sine, mener forskere.

Nytt fra akademia:

Forskere og fysioterapeuter samarbeider om å finne de beste behandlingsmetodene for ulike pasientgrupper. De utforsker også nye måter å involvere pasienter i behandlingen. Nå skal det forskes mer.