Skribent

Amalie Kvame Holm

Nylig trådde FNs historiske klimaavtale i kraft. Thomas Hylland Eriksen har liten tro på avtalen. Han mener klimaendringene må løses lokalt, ikke globalt.

Å dele bil med naboen kan være den mest klimavennlige måten å komme seg til jobb på. Én delebil kan erstatte så mange som 13 privateide biler.

Én milliard mennesker i verden mangler tilgang på strøm for å lage mat eller lyse opp hjemmene sine. Teknologien er på plass, men det skorter på planlegging, ressurser, infrastuktur og lokalkunnskap.

En ny gruppe rusmisbrukere dukker opp i fersk undersøkelse. De er gjerne snekkere, rengjøringsmedarbeidere og folk i transportbransjen, som bruker amfetamin for å jobbe hardt og lenge. 

EU oppnår ikke en effektiv og bærekraftig energipolitikk fordi alle landene tenker mest på seg selv, mener statsviter, som tror at et felles energimarked kunne fått fart på sakene.