Skribent

Aase Vallevik Hjukse

Nordlige deler av Russland var isfrie lenge før Skandinavia. Derfor er det blitt bevart spor av liv her fra mange årtusener tilbake, blant annet i de såkalte dødisgropene.
Bakgrunn:Tarmen forsyner resten av kroppen med nødvendige næringsstoffer, og fungerer også som en buffer mot skadelige stoffer. Mat som er tilsatt "gode" bakterier kan gjøre tarmen bedre istand til å gjøre denne viktige jobben.
Stadig flere forbrukere legger vekt på hvordan maten de spiser er produsert. God husdyr- og fiskevelferd er ikke bare riktig av etiske grunner. Det lønner seg også, mener forskere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Alger har en lengre historie enn alle andre dyr på jorda, og utgjør en mye større andel av artsmangfoldet enn vi trodde. Nå jobber forskere med å finne ut mer om algene, og hvordan de kan bli til nytte for menneskene i framtida.
For ikke lenge siden måtte vi ut i marka for å måle trærne dersom vi ville vite noe om skogens biomasse. I dag tar vi med et laserinstrument med på en flytur.