President Donald Trump på vei ut av Kongressen etter å ha holdt talen.

USA-ekspert: – Den beste talen Trump har holdt

USA-ekspert Svein Melby mener at Donald Trump har holdt sin beste tale til nå. Men det politiske budskapet er det samme: USA kommer først.

1.3 2017 08:20

Ifølge Melby viser talen at Trump står fast på at USA ikke har noe spesielt ansvar for verden. Dette er et markant brudd med USAs tidligere selvforståelse: At det har vært viktig for USA å fremme liberale verdier og demokrati i verden. Trump har en helt annen vurdering, framholder Melby, som er forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

– Trump bryter her med en lang tradisjon. Han prater mye om at det i mange tiår er brukt ressurser på internasjonale engasjementer, og at dette har gått på bekostning av den amerikanske middelklassen og bygging av infrastruktur. Han mener at USA først og fremst må tenke på seg selv, og han har et annet syn på hva som er USAs interesser enn presidentene før ham, sier Melby, som understreker at også Trumps forgjengere primært var opptatt av USAs interesser.

Forskeren er ikke enig med dem som tror at Trumps politiske karriere vil bli kort.

– Det er klokt å ta både politikken hans og Trump på alvor. Han kommer til å være en markant skikkelse i amerikanske politikk i flere år framover, sier Svein Melby.