Penger

Mange unge foretrekker å betale 2000 kroner ekstra for å få en mobiltelefon med en gang. Samtidig får flere under 25 år betalingsanmerkninger.

Et myntkast-eksperiment kan tyde på det.

Folk aksepterer ulikhet som springer ut av risikovalg, enten det dreier seg om tap eller gevinst.
Detaljar om automatspelarar skal gi svar på kva som triggar meir intensiv speling. – Dette er ganske unik informasjon å ha tilgang til, seier forskar i spelavhengigheit.