Penger og privatøkonomi

Norsk økonomi er på fote igjen etter oljeprisfallet i 2014. Boligpriser og renter vil øke de neste fire årene og krona vil styrke seg – alt med moderasjon.

Hvor mye penger må til for å gjøre deg lykkelig? Svaret varierer fra land til land.

Flere fryktet at kvinner skulle bli tapere med nytt offentlig pensjonssystem i Norge. Ny forskning viser det motsatte.

Når stater som USA tidligere har støttet væpnede grupper i andre land, øker faren for en ny runde med konflikter.