Penger

Forskeren forteller:

Mange har høyrt om Bitcoin, desse merkelege Internett-pengane som på få år har auka frå mindre enn eitt øre til i dag over 50.000 kroner for ein bitcoin. Korleis er det muleg når det ikkje er noko handfast bak, berre programvare med eitt-tal og nullar?

En ny, stor spørreundersøkelse viser at vi kan bli lykkeligere av å kjøpe oss fritid enn vi blir av å kjøpe ting.

Et klart mål med Pensjonsreformen var å få folk til å jobbe lenger. Nå er det en kraftig økning i antall personer som sier farvel til arbeidslivet når de fyller 62.

Selv den femtedelen av husholdningene med godt voksne i Norge som har aller lavest inntekt, er nå gode for rundt to millioner kroner hver.