Pedagogiske fag

Norske elever rapporterer at uro i skolen er et utbredt problem og at lærere sliter med å håndtere bråket. Mange lærere velger å slutte på grunn av uro.

Fra NTNU

Med støtte fra erfarne instruktører fikk barn med konsentrasjonsvansker skytetrening. Det gav dem større tro på seg selv.

Minoritetsspråklige barn som har et godt ordforråd på morsmålet, utvikler det norske ordforrådet sitt raskere. I tillegg hjelper det å ha flere bildebøker hjemme.