En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

– Jeg har lenge hatt et faglig engasjement i nordiske spørsmål, og det er avgjørende for meg. Jeg vil ikke lede bare for å lede, sier Tore Rem, ny direktør for UiO:Norden. (Foto: Silje Pileberg)
– Jeg har lenge hatt et faglig engasjement i nordiske spørsmål, og det er avgjørende for meg. Jeg vil ikke lede bare for å lede, sier Tore Rem, ny direktør for UiO:Norden. (Foto: Silje Pileberg)

Ny leder for forskning på Norden

Publisert

Forfatter og professor Tore Rem er ny direktør i UiO:Norden, en satsing på forskning som skal gi ny viten om Norge og Norden og kritiske perspektiver på de nordiske samfunnssystemenes bærekraft og utviklingsmuligheter.

– Vi skal ikke bare feire den nordiske velferdsmodellen, selv om vi ønsker å undersøke hva som fungerer. Vi skal spørre om det finnes noe særnordisk, og hva dette i så fall er. Vi skal også stille de vanskelige spørsmålene, om alt fra norsk og nordisk selvgodhet til utfordringer som gjelder miljø, innvandring og integrering, sier Tore Rem.

UiO:Norden er en av tre storsatsinger ved Universitetet i Oslo. De to andre er UiO:Livsvitenskap og UiO:Energi. Alle vektlegger tverrfaglighet.

Les mer om den nye lederen for UiO:Norden på nettsidene til Universitet i Oslo