En notis fra UiT Norges arktiske universitet - les mer.

En delegasjon fra UD besøkte nylig UiT. De ønsket innspill til forhandlinger om tillegg i FNs havrettskonvensjon. F.v. Øyvind Hernes, Kjell Kristian Egge, og statssekretær Jens Følich Holte (alle fra UD), Tore Henriksen og Ingvild Jakobsen (begge fra NCLOS, UiT).
En delegasjon fra UD besøkte nylig UiT. De ønsket innspill til forhandlinger om tillegg i FNs havrettskonvensjon. F.v. Øyvind Hernes, Kjell Kristian Egge, og statssekretær Jens Følich Holte (alle fra UD), Tore Henriksen og Ingvild Jakobsen (begge fra NCLOS, UiT).

Vil beskytte livet i havet gjennom ny FN- avtale

Hvordan beskytte livet i havet mot plastforsøpling, forurensning og effekter av klimaendringer? Nylig besøkte en delegasjon fra UD havrettssenteret ved UiT for å få råd og innspill til forhandlinger i FN om tillegg i “havets grunnlov”, havrettskonvensjonen.

Bakgrunnen var at det for tiden pågår forhandlinger i FNs hovedkvarter i New York om å supplere FNs havrettskonvensjon. Norske myndigheter forbereder seg – i samarbeid med blant annet forskere ved UiT – til disse forhandlingene.

Flere forskere ved Norsk senter for havrett (NCLOS) ved Det juridiske fakultet, og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) sitter i en såkalt referansegruppe UD har opprettet. Den består av både akademikere og representanter fra grupper som er berørt av havrettsavtalen, som skipsfart-, fiskeri- og miljøvernorganisasjoner. Den skal gi råd til den norske delegasjonen.

Det tredje møtet i referansegruppa ønsket UD å legge til Norsk senter for havrett ved UiT i Tromsø.

– Det føltes veldig naturlig å legge dette møtet til UiT fordi det er et stort arktisk forskningsmiljø her, og vi har såpass mye kontakt med forskerne her, sier Kjell Kristian Egge fra UD, og legger til:

– Vi er takknemlige for at UiT tar imot oss og stiller med et så solid panel av deltakere i dag. Vi har hatt mye kontakt med forskerne har, spesielt med NCLOS, som var tidlig ute å fange opp og begynne å forske på temaer som er veldig viktig nå, blant annet hvordan vi kan ivareta biologisk mangfold i havet i internasjonale avtaler, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

Men hvordan forbereder man seg egentlig til å forhandle om store internasjonale avtaler om havet?

– Forhandlingene dreier seg om forvaltningen av store deler av havene som ligger utenfor kyststatssonene, havområder som tilhører alle – eller ingen – stater, og som man dermed er nødt til å finne felles løsninger for. Det er mange kokker og interesser, forklarer Tore Henriksen som er professor i havrett og leder av NCLOS.

Et av temaene for møtet i Tromsø var effektene av klimaendringer på arter og økosystemer i havet, og hvordan og i hvilken grad de skal tas hensyn til i forvaltningen av disse havområdene.

I høst kom FNs klimapanel, IPCC, med en helt ny rapport om havet som blant annet viste at havet tar opp C02 og blir varmere. Det kan gi mange konsekvenser for livet i havet og på havbunnen.

Les mer om møtet på hjemmesidene til UiT

Powered by Labrador CMS