Har du hørt en sinna torsk?

Fisk kommuniserer ved hjelp av lyd. De oppfatter og reagerer på lyd, og lager lyd i sosiale sammenhenger. Lydene er spesifikke for hver art, og det er vist at fisk skjelner og reagerer på lyd fra sin egen art.

Published

lydeksempler

Her finner du lydeksempler fra fire fiskearter. I parentes er det forklart i hvilken sammenheng lydene er laget.

Torsk (Gadus morhua)

To grynt (usikkert)
Lang brummelyd (under gyting)
Flere grynt (usikkert)
Tre grynt (aggresjon)
Lang bop-serie (revirhevding?)
To grynt og et bop (usikkert)

Hyse (Melanogrammus aeglefinus)

Bankelyder (næringskonkurranse)
Bankelyder (aggresiv adferd)
Bankelyder (patruljering rund agn)
Bankelyder (aggresjon mellom to hyser)

Sei (Pollachius virens)

Flere grynt (aggresjon og frykt)
To grynt (aggresjon)

Brosme (Brosme brosme)

Knurring (aggresiv adferd)
Lang knurring (aggresiv adferd)

kilde: Havforskningsinstitutttet

Brosmen er den mest taletrengte - den brøler og lager lange meget aggressive brøl. Torsk, hyse og sei “snakker” også mye, mens silda lager mer plystrelyder. Hver fiskeart har sin egen lyd som den bruker i forskjellige situasjoner.

Hvorfor lager fisker lyd?

Fisken lager lyder hovedsakelig i sosiale sammenhenger. Dette kan være respons overfor rovdyr og rovfisk (predatorer), skadelige påvirkning, aggresjon mot annen fisk, hevding av revir, i forbindelse med reproduksjon eller i stim.

Hvordan lager fisk lyd?

Fisken lager lyd på flere måter:

  • Mekanisk: Harde klikk eller rasp lages blant annet ved at finnestråler gnis mot hverandre.
  • Hydrodynamisk: Lyd lages med bevegelser i vannet.
  • Svømmeblæren: Spesielle muskler (trommemuskler) setter svømmeblæren i svingninger. Musklene trekker seg sammen og lager en “puls”. Gjentatte sammentrekninger kan bli lengre “rop”.

Fiskelyd på CD

Havforskningsinstituttet i Bergen har produsert en hel CD med fiskelyder. I prosjektet “Biologisk lyd brukt til selektivt fiske” ønsket forskerne å utnytte de lydene som fisk og hval lager til å utvikle selektive fiskeredskaper. Dermed kan fiskere unngå uønsket bifangst.

I dagens fangstteknologi er målsettingen å utvikle redskaper som er arts- og størrelsesselektive, med andre ord: som er effektive når det gjelder å fange fisk av en ønsket art og størrelse. I tillegg har det vært viktig å finne en teknologi som ikke har negativ innvirkning på miljøet.

Forstyrrer ubåter

Brunstige torsker som grynter i gytetiden kan faktisk forstyrre lytteutstyret på ubåter. De forskjellige lydene fra fisken kan nemlig være så forvirrende at ubåtmannskapet ikke oppdager båter og andre gjenstander langt unna.

En rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt for få år siden gikk sågar ut og oppfordret norske ubåter til å holde seg i områder hvor det ikke fantes gytende fisk i store stimer.

Les mer…

Du finner mer om dette prosjektet på hjemmesidene til Havforskningsinstituttet